Pomniki

Pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego

InfoGdansk
Marzec 9, 2016
Podziel się
Zdjęcie: Pomnik ks. Henryka Jankowskiego

Pomnik upamiętnia postać ks. prałata Henryka Jankowskiego, wieloletniego lat proboszcza pobliskiej świątyni św. Brygidy i ważną postać solidarnościowej opozycji.

Wysoki na 2,3 m posąg został odlany w Kijowie według artystycznej koncepcji Giennadija Jerszowa. Artysta zrzekł się honorarium, był to ciekawy gest ze strony tego związanego z Gdańskiem rzeźbiarza. Monument przedstawia prałata z brewiarzem, widoczne są też trzy krzyże, to nawiązanie do tematyki strajków gdańskich stoczniowców.

Pomnik ustawiono przy skwerze poświęconym prałatowi. Jak wyżej wspomniano, ksiądz Jankowski przez wiele lat (prawie czterdzieści!) był proboszczem pobliskiej parafii, dzięki jego energii i zaangażowaniu kościół św. Brygidy został w latach 70-tych ubiegłego stulecia odbudowany i wypełniony wysokiej klasy dziełami sztuki. W latach 80-tych jako kapelan „Solidarności” wybitnie przyczynił się do rozwoju antytotalitarnej opozycji.

W późniejszych działaniach duchownego pojawiły się również i kontrowersje, np. antysemickie wypowiedzi czy też sprzedaż alkoholu. Te wątpliwości nie powinny przekreślać wcześniejszych zasług i dokonań prałata, był bez wątpienia postacią wielkiego formatu i takich też zasług.

W fundamencie monumentu umieszczono tubę z aktem erekcyjnym, egzemplarzami współczesnych gazet i polskimi monetami. Pomnik odsłonięto 31 sierpnia 2012 roku, w  rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

InfoGdansk
InfoGdansk – portal gdański z nawiązaniami do historii i turystycznych atrakcji regionu. To przedłużenie przewodnickiej aktywności gdansktur.pl