Zabytki

Dom Kaznodziejów

InfoGdansk
Listopad 24, 2016
Podziel się
Manierystyczny budynek jest jednym z nielicznych zachowanych świeckich zabytków Starego Miasta. Obiekt powstał w latach 1599-1602 według projektu mistrza Antoniego van Obberghena i służył luterańskim duchownym z pobliskiego kościoła św. Katarzyny.

 

Podzielona na trzy części fasada daje wrażenie trzech niezależnych kamieniczek, podobną koncepcję niderlandzki architekt nieco później zastosował przy budowie Wielkiej Zbrojowni.
W aranżacji każdej „kamienicy” osobne przedproże z kutymi balustradami, portal, na szczytach wiatrowskazy. W górnej części łatwa do przeoczenia ciekawostka, to wyryty w tynku niemiecki napis

 

DIE AVF DEN HERRN HARREN KRIEGEN NEVE KRAFT DASS SIE AVFFAHREN MIT FLVEGELN WIE ADLER

 

starotestamentowy cytat (Iz 40 31), w rymowanym tłumaczeniu oznaczający: „Kto ufa Bogu, tak mocno się czuje, że niby orzeł, w powietrze wzlatuje”. Widoczny jest tylko niewyraźny zarys złoconych niegdyś liter.

 

Budynek w niezłym stanie przetrwał zawieruchę końca II wojny światowej, aczkolwiek z zamurowanymi oknami długo czekał na prace renowacyjne, zostały przeprowadzone w 1970 roku. Przez wiele lat w zabytku działała Wojewódzka Przychodnia Endokrynologiczna, od 2003 roku budynek nie był wykorzystywany. Kilka lat później obiekt przyznano ojcom karmelitom z pobliskiego kościoła św. Katarzyny. Zakonnicy zapowiadali remont i organizację Centrum Domu Kaznodziejów z salami wystawowymi i aktywną działalnością edukacyjno-duszpasterską, z tych planów nic jednak nie wyszło.
InfoGdansk
InfoGdansk – portal gdański z nawiązaniami do historii i turystycznych atrakcji regionu. To przedłużenie przewodnickiej aktywności gdansktur.pl