Grudzień 20, 2017 | InfoGdansk
Obraz „Sąd Ostateczny” powstał w brugijskiej pracowni Hansa Memlinga, transportowany drogą morską do Florencji po śmiałym ataku kaprów gdańskich trafił ostatecznie do Gdańska. Tu przez ...
Grudzień 13, 2017 | InfoGdansk
Przestrzeń oliwskiej dzielnicy po raz kolejny wypełniła się bogactwem świątecznej tematyki. Podobnie jak w 2016 roku powstała iluminacja Parku Oliwskiego, jej instalacja wcale nie była ...
Listopad 30, 2017 | InfoGdansk
Wystawę ciekawych zdjęć zobaczyć można w Gdańskiej Galerii Fotografii. Nastrojowe prace artystycznie dokumentują zachowane pozostałości po luterańskiej ludności kaszubskiego regionu. Przez kilka stuleci świat luterański przeplatał ...
Listopad 27, 2017 | InfoGdansk
Wystawa opowiada o dziejach i zasługach społeczności protestanckiej mieszkającej niegdyś w Gdyni i jej okolicach. Nieprzypadkowo wernisaż wystawy odbył się pod koniec 2017 roku, bo ...
Listopad 19, 2017 | InfoGdansk
Wernisaż tej wystawy odbył się w dniu 31 X 2017 roku, zatem dokładnie pięćset lat po odważnym wystąpieniu Marcina Lutra, skromnego augustianina urodzonego w niemieckim ...
1 5 6 7 8 9 11